Дотримання якості(ХАССП)

Дотримання якості(ХАССП) Дотримання якості(ХАССП) Дотримання якості(ХАССП) Дотримання якості(ХАССП)

 

ХACCП (англ. Hazard Analysis and Сritical Control Point) — система аналізу ризиків і контролю критичних точок.

 

Ця система забезпечує контроль на всіх етапах виробництва харчових продуктів, у будь-якій точці процесу виробництва, зберігання і реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації і використовується в основному підприємствами - виробниками харчової продукції.

 

У 2012 році Барський птахокомбінат розпочав запровадження на виробництві системи ХАССП. До цього ми дуже серйозно готувались і продовжуємо розвиватись у напрямку безпеки виробництва. Це стосується і оновлення обладнання, і введення жорстких санітарних норм на підприємстві, і навчання персоналу. Перед входом в цех всі - і співробітники, і відвідувачі - зобов’язані одягнути спецодяг та головний убір. Обов’язковим є також зняття всіх прикрас та миття і дезинфекція рук.

 

Періодично на підприємстві проводяться семінари та тренінги по навчанню принципів системи ХАССП. Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на підприємстві - тривалий процес, який стосується всіх служб і всього персоналу. Він не обмежується лише розробкою документації та наведенням елементарного порядку на виробництві. Для запровадження дієвої системи управління безпечністю харчових продуктів необхідне, передусім, навчання найвищого керівництва, групи ХАССП, персоналу, що виконує роботи, які впливають на безпечність продуктів та осіб, відповідальних за здійснення оперативного контролю. Але найважливішим, мабуть, є те, що в процесі запровадження системи змінюється психологія працівників усіх рівнів, приходить усвідомлення важливості питань, пов'язаних з безпечністю продукції, формується розуміння того, яким має бути сучасне управління організацією, щоб досягнути найбільшої результативності щодо убезпечення харчових продуктів.

 

При розробці системи ХАССП, команда експертів використовує ряд принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов'язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи ХАССП залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

 

Питання безпеки продуктів харчування не може бути предметом якихось домовленостей. Можна дискутувати щодо питань якості продукції, але стосовно безпеки харчових продуктів компромісів бути не може. Виробники повинні максимально гарантувати їх безпеку. Система безпеки харчової продукції ХАССП всесвітньо визнана як одна з найефективніших.

 

Історія розвитку концепції НАССР

 

Концепція ХАССП була розроблена в 60-х роках спільними зусиллями компанії Пілсбурі, Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NASA) під час роботи над Американською Космічною Програмою. Перед NASA стояло завдання розробити систему, що виключає можливість утворення токсинів у харчовій продукції і, як наслідок, запобігти харчовим отруєнням. Вибіркові та навіть і тотальні випробування кінцевого продукту або напівфабрикатів не могли гарантувати безпечності продукції, проте суттєво ускладнювали технологічний процес і збільшували вартість виробництва. Для вирішення цієї проблеми була ініційована розробка концепції ХАССП, представлена компанією «Пілсбурі» у 1971 році на Першій Американській Національній Конференції з питань безпечності харчових продуктів. Після цього Управління США з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами (United States Food and Drug Administration) стало вимагати застосування системи ХАССП під час виробництва рибних продуктів, а Департамент сільського господарства США — при переробці м'яса та птиці.

 

Національна академія наук США (НАУ США) в 1985 р., після проведення оцінки ефективності регулювання харчової промисловості США, рекомендувала всім регулятивним установам прийняти підхід ХАССП, і обов'язкове застосування системи для виробників харчових продуктів. Всесвітня організація охорони здоров'я та Міжнародна продовольча та сільськогосподарська організація (FAO) також схвалили використання системи ХАССП. З цього часу система ХАССП поширилася практично на всі країни світу, як засіб надійного захисту споживача. Обов'язкове запровадження ХАССП вимагає законодавство США, Канади, Японії, Нової Зеландії, інших країн.

 

ХАССП — це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних факторів, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування та контроль якості. Використання системи ХАССП дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів. Поява міжнародних стандартів ISO серії 22000 започатковує наближення та встановлення еквівалентних (рівнозначних) вимог до рівня безпечності харчових продуктів для всіх учасників глобалізованого продовольчого ринку.

 

Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління безпечністю харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу. В Україні застосування систем ХАССП (НАССР - Hazard Analysis and Critical Control Points) є обов’язковим для всіх підприємств, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів. Цього вимагають Закони України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче харчування».

 

Наводимо витяги з цих Законів:
Закон України «Про безпечність та якість харчових продуктів»:
« Стаття 20. Обов'язки виробників та продавців (постачальників)
..... 6. Особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні:
..... 2) застосовувати санітарні заходи та належну практику виробництва, системи ХАССП та/або інші системи
забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів;..»

 

Закон України «Про дитяче харчування»:
« Стаття 9. Основні вимоги до виробництва продуктів дитячого харчування
..... 3. Виробники продуктів дитячого харчування зобов'язані застосовувати на своїх підприємствах санітарні заходи
та належну практику виробництва, систему аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках
(ХАССП) чи інші системи забезпечення безпечності та якості.....»

 

Сертифікацію системи управління безпечністю харчових продуктів підприємства здійснюють на добровільній основі, з метою демонстрації її відповідності нормативним вимогам, гарантування безпечності продукції та підвищення довіри з боку замовників, споживачів та органів контролю.